Kthim tek pyetjet

Fëmija im devijon sytë, është e rëndë? Çfarë duhet të bëj?

Atëherë, nëse fëmija juaj devijon sytë në mënyrë të ndërprerë, domethënë herë pas here, deri në moshën katër deri në gjashtë muaj, është normale. Mbi moshën katër deri në gjashtë muaj, shikimi i dyfishtë mund të shfaqet. Atëherë, në këtë rast, është jo normale.

Nëse fëmjia juaj devijon sytë në mënyrë konstante, që në moshë shumë të vogël, në këtë moment, duhet të vini të konsultoheni sa më shpejt.