Sëmundjet e shikimit

Dëshironi të dini më shumë për një patologji vizuale pediatrike?

Kujtohuni që një shikim i keq mund të kalojë lehtësisht pa u vëne re!