Pyetje-Përgjigje

Ja përgjigjet më të shpeshta mbi shëndetin e shikimit të fëmijëve.

Pierre-François Kaeser Lektor i mësimdhënies dhe i kërkimit klinik
Përgjegjës i njësisë së strabologjisë dhe oftalmologjisë pediatrike
Pierre-François Kaeser Lektor i mësimdhënies dhe i kërkimit klinik
Përgjegjës i njësisë së strabologjisë dhe oftalmologjisë pediatrike
Pierre-François Kaeser Lektor i mësimdhënies dhe i kërkimit klinik
Përgjegjës i njësisë së strabologjisë dhe oftalmologjisë pediatrike
Prof. Francis Munier
Përgjegjës i njësisë onkologjike okulare pediatrike dhe i njësisë okulogjenetike të Spitalit oftalmik Jules-Gonin

Temat

    Bëni pyetjet tuaja

    Të gjitha fushat janë të detyrueshme