Kthim tek pyetjet

Fëmija im nuk do të mbajë patch-in, keni ndonjë metodë apo këshillë?

Nuk ka me të vërtetë zgjidhje mrekullie për të motivuar një fëmijë të mbajë patch-in. Do mundohemi të japim shembullin tonë duke e mbajtur ne, prindi mund të mbajë një patch, edhe ne, gjatë vizitës për t’i treguar shembullin, mund ta vëmë edhe tek lodra pellush e tij. E rëndësishme është mbi të gjitha të bëhet në një moment ku ai motivohet vizualisht, domethënë do ta bëjmë kur ai shikon televizorin, kur ai lexon një libër ose kur është duke luajtur.

E rëndësishme është edhe kohëzgjatja e trajtimit, pra do ta bëjmë, për shembull gjatë kohës së ushqimit, kështu ai është i zënë me një gjë tjetër, mund të shëtisim jashtë me të, duke i treguar shumë gjëra që ai mund të harrojë për pak patch-in e tij.

Pra, prindërit në këtë histori janë shumë të rëndësishëm. Ata duhet të kenë durim për ta ndihmuar në mbajtjen e patch-it. Është e vërtetë se në fillim kjo mund të jetë pak e komplikuar sepse fëmija nuk shikon patjetër mirë me syrin që duam të stimulojmë, pra ai nuk e kupton, nuk do ta dojë, por sa më shumë që patch-i mbahet, shikimi do të përmirësohet menjëherë, ai do jetë më i motivuar dhe do ta pranojë më mirë patch-in.

Nuk duhet të presim momentin kur një fëmijë do ta kuptojë rëndësinë, sepse do jetë shumë vonë. Pra, është e vërtetë që prindërit duhet me të vërtetë të bëjnë durim që në fillim, për të pasur përfitime në vazhdim.