Kthim tek pyetjet

Përse disa fëmijë mbajnë patch?

Ndonjëherë, shikimi i një syri nuk mund të zhvillohet në mënyrë korrekte. Është rasti kur përgjithësisht një fëmijë devijon sytë ose ka nevojë specifike për syze. Pra, duhet detyruar ky sy të punojë dhe do të rekomandojmë ndonjëherë syze, por mbi të gjitha të bëjmë të mundur që të mbajë një mbulesë në syrin më të mirë, duke e detyruar kështu syrin më të dobët të shikojë dhe të zhvillojë shikimin e tij.

Zgjatja e mbajtjes së mbulesës është në funksion të moshës të fëmijës dhe të shikimit të keq të syrit të tij. Mbahet disa orë në ditë, zakonisht.