Çfarë bën fëmija juaj?

Ai nuk reagon kur kalon nga hija në dritë

Ai nuk reagon kur kalon nga hija në dritë

Fakti që një fëmijë nuk reagon kur kalon nga hija në dritë nuk do të thotë patjetër që ka një problem me sytë.

Megjithatë, ky konstatim mund të shoqërohet me shenja të tjera të një shikimi të keq, si afrimi ekstrem i objekteve, një mungesë për të fiksuar ose për të ndjekur me sy lëvizje spontane jo normale të syve, mungesë e shkeljes së syrit ndaj një kërcënimi, fërkim i pavend i syve ose lëvizje steriotipe.

Kjo prani shenjash mund të dëshmojë për një shikim të keq tek fëmijët dhe është i nevojshëm një bilanc oftalmologjik.