Çfarë bën fëmija juaj?

Ai mbyll ose mbulon një sy

Ai mbyll ose mbulon një sy

Një fëmijë mund të mbyll ose mbulojë një sy për të shmangur një diplopi, domethënë një shikim të dyfishtë, i cili ndodh veçanërisht gjatë shfaqjes së një devijimi okular. Ne ju këshillojmë ta dërgoni fëmijën tuaj tek një oftalmolog.

Sëmundje të lidhura