Çfarë bën fëmija juaj?

Ai përkul në mënyrë jo normale kokën

Ai përkul në mënyrë jo normale kokën

Një mbajtje e kokës jo normale, ose një tortikolis, mund të ketë një shkak të lidhur me sytë. Pozicioni i kokës mund të shërbejë për shembull, për të qetësuar lëvizjet spontane jo normale të syve, që bëhen më të dukshme kur i kërkohet fëmijës të mbajë kokën e tij drejt.

Ai mund të kompensojë një devijim të syve, i cili mund të bëhet i dukshëm kur i kërkohet fëmijës të ngrejë kokën. Është e rëndësishme të tregohet pozicioni jo normal i kokës tek pediatri, i cili mund të gjykojë për nevojën e një vizite oftalmologjike pas ekzaminimit të tij klinik. Është gjithashtu e mundur të konsultohet direkt një oftalmolog me qëllim që të përjashtohet origjina prej shikimit, i tortikolisit.

Sëmundje të lidhura