Pyetje-Përgjigje

Ja përgjigjet më të shpeshta mbi shëndetin e shikimit të fëmijëve.

Pierre-François Kaeser Lektor i mësimdhënies dhe i kërkimit klinik
Përgjegjës i njësisë së strabologjisë dhe oftalmologjisë pediatrike
Pierre-François Kaeser Lektor i mësimdhënies dhe i kërkimit klinik
Përgjegjës i njësisë së strabologjisë dhe oftalmologjisë pediatrike

Temat

Bëni pyetjet tuaja

Të gjitha fushat janë të detyrueshme